En la construcció dels diorames utilitzem tot tipus de materials. La major part dels diorames estan fets de plaques de guix, guix, plaques de poliuretà (porexpan) arpillera, fustes, serradures, plàstic, paper, fang, teles, xarxes, molsa, farigoles, etc. malgrat alguns estan fets de plaques de poliestirè, poliuretà o suro. De tota manera, a l'hora de fer el pessebre la imaginació ha de volar, tant pel que es vol representar com per la manera de fer-ho. Així el material o eina menys pensada pot ser utilitzada per fer una part del diorama. Una farigola pot representar una olivera vella, els tubs per on hi passen els fils elèctrics, tallats a mida i amb forma són unes boniques teules, mig rull de paper de water pot ser la tapa d'un cofre, una placa de poliestirè tallada amb el perfil adequat, coberta d'arpillera molla de guix, posada amb gràcia, es convertirà en unes espectaculars muntanyes, etc.

La il·luminació és un dels paràmetres més importants en la construcció d'un diorama. Cal donar el llum adequat pel que fa a intensitat i situació dintre del diorama, per tal de crear les ombres que ens interessen ressaltar i que afavoreixen el pessebre.

I, un cop acabat el diorama i col·locats els corresponents punts de llum cal donar-li color. Abans, però, el pintarem tot d'un color fosc per tal de tapar els porus del guix i alhora deixar foscos tots els racons. Pintar el diorama és una part molt important del procediment. Normalment s'utilitza pintura plàstica i, en algun cas pintures d'oli.

El color i la llum permeten donar l'ambientació desitjada que volem donar al diorama, ja sigui un dia plujós i gris, un dia assolellat, un dia amb boira, una nit estrellada, etc., que fa més real el pessebre. Per aconseguir aquesta ambientació també són molt importants els detalls: una torratxa amb flors en un balcó, una cistella de fruita sobre una taula, una gerra en un racó, una corda o un tros de tela penjada a la paret, etc.

Create a free web site at www.plisweb.com